50. OBLETNICA ZDRUŽENJA ZDRAVNIKOV DRUŽINSKE MEDICINE SZD

By | 24. 10. 2016

21. 10. 2016 je v hotelu Kompas v Kranjski Gori potekala proslava v čast 50. obletnice Združenja zdravnikov družinske medicine. Nagovor predsednice Združenja prim. izr. prof. dr. Danice Rotar Pavlič si lahko preberete spodaj.

Nagovor ob 50-letnici Združenja zdravnikov družinske medicine

 

Spoštovani vsi, ki ste se danes zbrali na praznovanju 50. obletnice ustanovitve slovenskega Združenja zdravnikov družinske medicine!

Ko sem iskala besede, s katerimi bi ponazorila dolgoletno delovanje našega združenja, mi je najprej prišla na misel beseda POGUM.

Morda ni vsem znano, da je Združenje zdravnikov družinske medicine, ki danes praznuje 50-letnico svojega obstoja, ves ta čas tesno povezano s specializacijo. Leta 1966 je namreč tedaj ustanovljena Sekcija za splošno medicino pri Slovenskem zdravniškem društvu predlagala novo specializacijo splošne medicine, ki bi ustrezala dejanskim potrebam v slovenskem zdravstvu in predvsem skrbela za upoštevanje socialne pravičnosti. Za pripravo takega programa so imenovali komisijo.

Program je bil s strani sveta Republiškega zdravstvenega centra odobren 2. 7. 1968, za organizatorja pa so imenovali Zavod SRS za zdravstveno varstvo ter regionalne Zavode v Celju, Kopru in Mariboru. Po tem programu je specializacija splošne medicine potekala tako, da so zdravniki po en teden mesečno opravljali organiziran in seminarsko voden specialistični staž, preostale tri tedne v mesecu pa so delali na svojem delovnem mestu. Začetnemu zagonu so sledili številni zanesenjaki – nekaterim najzaslužnejšim med njimi bomo danes podelili priznanja – in ob uvedbi obvezne specializacije leta 2000 je imela polovica zdravnikov v splošnih ambulantah že končano specializacijo.

Zdaj bi lahko še pol ure naštevala pomembnejše dosežke članov našega združenja doma in v mednarodnih strokovnih združenjih, a vse o tem lahko sami preberete v dosedanjih zbornikih – najnovejšega za preteklo desetletno obdobje predstavljamo prav danes. Zato pa bi rada ob današnjem slavju spregovorila nekaj besed še o manj prijetnih plateh našega poklica ter seveda o prihodnjih korakih našega združenja. Specialisti družinske medicine smo iz dneva v dan podvrženi vedno večjim obremenitvam, delovne razmere so slabe in neredko moramo delati na več deloviščih ali še namesto obolelega kolega. Napeto in neustrezno stanje, povezano seveda z neustrezno urejenostjo celotnega zdravstvenega sistema na najvišji ravni, so naše člane že skorajda paralizirale. Da še vedno vztrajamo, potrebujem med drugim tudi v uvodu omenjeni POGUM.

Kako naprej? Morda je odgovor v drugi besedi, ki je značilna za naše združenje: POŠTENJE. Poštenje najprej do sebe in nato do ljudi, ki so nam pri iskanju rešitev za zdravje zaupali svoja življenja. Čeprav za strokovno in fizično naporno ter odgovorno delo nismo ustrezno nagrajeni, pa vendarle lahko kadar koli vsakomur pogledamo v obraz.

In tu bi rada omenila še tretjo besedo: PONOS. Tudi v prihodnje bodimo ponosni na svoje delo in dosežke! Drug drugemu izrazimo spoštovanje! Zanamcem bodimo dober zgled! Nadaljujmo s kakovostno in čutečo oskrbo vseh, ki obiskujejo naše ambulante!

POGUMNO, POŠTENO IN PONOSNO!img_0270-2