8. MAJHNOV DAN: Aktualno v družinski medicini – Celje, 21. november 2019

By | 23. 9. 2019

Narodni dom, Trg celjskih knezov 9, Celje

Majhnov dan je strokovno srečanje, ki je namenjeno zdravnikom družinske medicine, specializantom družinske medicine, medicinskim sestram, zdravstvenim tehnikom, fizioterapevtom in vsem, ki želijo nadgraditi znanje s področja družinske medicine.

Strokovno srečanje je namenjeno predstavitvi novosti pri obravnavi bolnikov v ambulanti družinske medicine. Program je razdeljen v sklope, vsak sklop pa predstavitvi strokovnih vsebin z vidika strokovnjakov obravnavane tematike.

Program, organizatorji in prijava

Kotizacija (DDV ni vključen) znaša 90 EUR za zdravnike in 45 EUR za medicinske sestre. Študenti, sekundariji in upokojeni zdravniki so oproščeni plačila kotizacije. Kotizacija vključuje udeležbo na predavanjih, zbornik predavanj in pogostitev med odmori.