Časopis DRUŽINSKA MEDICINA

 

Časopis Družinska medicina izhaja dvakrat letno. V tiskani obliki ga prejemajo člani Združenja zdravnikov družinske medicine SZD. Časopis ima tudi 5-7 suplementov letno, ki jih prejmejo udeleženci strokovnih srečanj in so kasneje dostopni na naših spletnih straneh.K pisanju so vabljeni vsi člani ZZDM SZD. Prispevke pošljete na naslov rajko.vajd@gmail.com.Spodaj si lahko ogledate vse dosedanje izdaje časopisa Družinska Medicina.

Casopis-Druzinska_medicina_2003-let1-st.01
Casopis-Druzinska_medicina_2003-let1-st.02
Casopis-Druzinska_medicina_2004-let2-st.03
Casopis-Druzinska_medicina_2004-let2-st.04
Casopis-Druzinska_medicina_2004-let2-st.04-letak
Casopis-Druzinska_medicina_2005-let3-st.05-sporazum
Casopis-Druzinska_medicina_2005-let3-st.06
Casopis-Druzinska_medicina_2006-let4-st.07
Casopis-Druzinska_medicina_2006-let4-st.08
Casopis-Druzinska_medicina_2007-let5-st.09
Casopis-Druzinska_medicina_2007-let5-st.10
Casopis-Druzinska_medicina_2008-let6-st.11
Casopis-Druzinska_medicina_2008_let6-st12
Casopis Druzinska medicina 2009, letnik 7; st. 13
Casopis-Druzinska_medicina_2009-let7-st.14
Casopis Druzinska medicina 2010, letnik 8, st. 15

Časopis Družinska medicina 2010, letnik 8, št. 16
Casopis Druzinska medicina 2011, letnik 9, st. 17
Casopis Druzinska medicina 2011, letnik 9, st. 18

Časopis Družinska medicina 2012, letnik 10, št. 19

Časopis Družinska medicina 2012, letnik 10, št. 20
Časopis_Družinska_medicina_2013_letnik 11-st. 21

Časopis Družinska medicicna 2013, letnik 11, št. 22

Časopis Družinska medicina 2014, letnik 12, št. 23

Časopis Družinska medicina 2014, letnik 12, št. 24

Časopis Družinska medicina 2015, letnik 13, št. 25

Časopis Družinska medicina 2015, letnik 13, št. 26