Category Archives: Novice sekcije za DSO

OBRAVNAVA PALIATIVNEGA BOLNIKA V DOMOVIH ZA OSTARELE IN POSEBNIH SOCIALNO VARSTVENIH ZAVODIH – SREČANJE TIMOV

Spoštovani kolegi! Na srečanju timov, ki ga organizira Sekcija zdravnikov socialno varstvenih ustanov, smo se odločili poudariti pomen timskega dela v naših domovih za ostarele in posebnih socialno varstvenih zavodih. Zavedamo se, da je vedno več bolnikov sprejetih v zelo težkem obdobju, ko se od nas, ki delamo v socialnovarstvenih ustanovah pričakuje sočutje, čuječnost in… Read More »

Raziskovalna dejavnost

Mreža raziskovalcev družinske medicine Raziskovalne skupine Zavoda za razvoj družinske medicine ter Kateder za družinsko medicino iz Ljubljane in Maribora so ustanovile Mrežo raziskovalcev družinske medicine (MRDM). MRDM bo zagotavljala pridobivanje  kakovostnejših podatkov o obremenjenosti, vsebini in dela, načinu obravnave bolnikov in izidih zdravljenja. Na podlagi tega bo omogočila temeljitejše in bolj zanesljive analize našega… Read More »