Category Archives: Novice sekcije ZDM POA

Raziskovalna dejavnost

Mreža raziskovalcev družinske medicine Raziskovalne skupine Zavoda za razvoj družinske medicine ter Kateder za družinsko medicino iz Ljubljane in Maribora so ustanovile Mrežo raziskovalcev družinske medicine (MRDM). MRDM bo zagotavljala pridobivanje  kakovostnejših podatkov o obremenjenosti, vsebini in dela, načinu obravnave bolnikov in izidih zdravljenja. Na podlagi tega bo omogočila temeljitejše in bolj zanesljive analize našega… Read More »