EFPC

EFPC je evropski forum za primarno zdravstveno varstvo (European Forum for Primary Care). Ustanovljen je bil leta 2005 z namenom izboljševanja zdravja populacije s promocijo močne primarne zdravstvene ravni.

Predstavnica Slovenije je prim. doc. dr. Danica Rotar-Pavlič, dr. med., ki je trenutno tudi njegova podpredsednica.