Board

Člani upravnega odbora ZZDM za obdobje 2013-2017:

prim. doc. dr. Danica Rotar-Pavlič, dr. med., predsednica

prim. doc. dr. Davorina Petek, dr. med., podpredsednica

doc. dr. Zalika Klemenc-Ketiš, dr. med., sekretarka

asist. Aleksander Stepanovič, dr. med., blagajnik

izr. prof. dr. Marija Petek-Šter, dr. med., referentka za izobraževanje

asist. Marko Drešček, dr. med., član

prim. asist. Jana Govc-Eržen, dr. med., članica

Igor Muževič, dr. med., član

prim. dr. Vlasta Vodopivec-Jamšek, dr. med., članica

asist. mag. Rajko Vajd, dr. med., član

asist. mag. Erika Zelko, dr. med., članica