Člani

Člani SS ZZDM SZD za obdobje od 2017 so:

izr. prof. dr. Davorina Petek, dr. med. (predsednica)
izr. prof. dr. Zalika Klemenc-Ketiš, dr. med. (podpredsednica)
prim. Dean Klančič, dr. med.
izr. prof. dr. Tonka Poplas-Susič, dr. med.
prim. izr. prof. dr. Danica Rotar Pavlič, dr. med.

asist. dr. Aleksander Stepanović, dr. med.

asist. mag. Rajko Vajd, dr. med.

doc. dr. Erika Zelko, dr. med.

doc. dr. Vlasta Vodopivec Jamšek, dr. med.

Sklep strokovni svet za družinsko medicino