Majhnov dan

Prijava na srečanje

Majhnov dan – Celjski dan družinske medicine, je enodnevno strokovno izobraževanje, namenjeno zdravnikom družinske medicine ter njihovim sodelavcem,  na katerem strokovnjaki posredujejo informacije o aktualnih vsebinah in odprtih vprašanjih v družinski medicini. V okviru strokovnega srečanja vsako leto poteka okrogla miza, na kateri se soočijo predstavniki različnih poklicev, ki se vpletajo v zagotavljanje učinkovitega zdravstvenega varstva.

Strokovno srečanje zdravnikov družinske medicine nosi ime po pokojnem prim. mag. Jožku Majhnu, ki je deloval kot zdravnik splošne medicine in vodstveni delavec na Celjskem. Njegovo delo je bilo posvečeno izboljšanju dela v ambulantah splošne medicine, uvajanju novih preiskovalnih in diagnostičnih metod v laboratorijski dejavnosti, izobraževanju mladih zdravnikov in njihovemu vključevanju v znanstveno raziskovalno delo.

ORGANIZACIJSKI ODBOR

Jana Govc Eržen, Andrej Kravos, Rajko Vajd, Barbara Toplek, Katarina Skubec Močić, Vesna Arcet Rodič, Sanja Bulatović, David Sopotnik, Andreja Zupančič

PROGRAMSKI ODBOR

Jana Govc Eržen, Danica Rotar Pavlič, Marija Petek Šter, Andrej Kravos, Barbara Bukovnik, Katarina Skubec Močić, Sanja Bulatović, David Sopotnik, Andreja Zupančič, Vesna Arcet Rodič