Mariborski kongres

Prijava na srečanje.

Mariborski kongres družinske medicine je prvič potekal leta 1998. Tradicionalno je uvrščen v novemberski čas, je postal stalnica v izobraževanju zdravnikov družinske medicine v Sloveniji. Poteka bienalno, tj. izmenjaje z Majhnovim dnevom. Vseskozi si prizadeva slediti prvotno začrtani usmeritvi, to je predstavitve strokovnih in organizacijskih vsebin, ki so pomembne za delo zdravnika družinske medicine. Vsako srečanje prinese s seboj nabor najrazličnejših novosti, ki so zanimive za zdravnika družinske medicine in  mu omogočajo, da posodobi svoje znanje. Posebnost mariborskega kongresa je študentski sklop, v okviru katerega najboljšim študentom Medicinske fakultete Univerze v Mariboru ponudimo priložnost, da predstavijo svoja dela.

Že od vsega začetka mariborski kongres spremlja tudi izdaja zbornika. Visoka kakovost objavljenih prispevkov sodelujočih strokovnjakov različnih medicinskih stok,  ki nam ponujajo usmerjene poglede na predstavljeno problematiko, zagotavlja pomembno, predvsem pa uporabno učno gradivo študentom obeh slovenskih medicinskih fakultet in specializantom, zdravnikom družinske medicine pa dragocen pripomoček pri njihovem vsakdanjem delu.

Naš moto je  japonska misel, ki je pravzaprav stara kot človeštvo in bo trajala, dokler bomo kot vrsta in posamezniki živeli na zemlji – glasi se – Nihče ni močnejši od človeka, ki zna …

 

Organizacijski odbor:                       Strokovni odbor:

Ksenija Tušek-Bunc                          Ksenija Tušek-Bunc

Primož Rus

Dean Klančič