Namen mladih zdravnikov

Sekcija mladih zdravnikov je namenjena združevanju in povezovanju le-teh. Spremljamo specifične potrebe mladih zdravnikov na področju izobraževanja in zaposlovanja ter opozarjamo na naše probleme v krovnem združenju ZZDM. Vsako leto aktivno sodelujemo v evropskem združenju mladih zdravnikov DM, ki nam omogoča številne izmenjave (program Hipokrates) in možnosti dodatnega izobraževanja in raziskovanja.

Delujemo tudi kot soorganizator Kokaljevih dni. Prizadevamo si, da bi omenjeno srečanje postalo osrednji dogodek SMZDM.