Namen sekcije ZDM POA

Sekcija ZDM POA je sekcija ZZDM SZD, ki je namenjena združevanju zdravnikov družinske medicine, ki delajo v podeželskih in oddaljenih ambulantah. Sekcija je trenutno v ustanavljanju, v prihodnosti bodo izvedene volitve, zbiramo predloge kandidatov za predsednika sekcije, za koordinatorja raziskovalnega dela, za koordinatorja izobraževanja in za predstavnika v Evropskem združenju zdravnikov podeželskih in oddaljenih ambulant (EURIPA).

Predloge pošljite na email janko.kersnik@ozg-kranj.si.

Sekcija ZDM POA ima tudi svojo spletno skupino, ki se nahaja tule.