Pravna podlaga

Specializacija družinske medicine je bila sprejeta leta 2000. Traja 4 leta – dve leti so klinična kroženja, dve leti pa poteka ambulantno – modularni del. Navodila o poteku specializacije so dostopna na spletnem naslovu:

https://www.zdravniskazbornica.si/karierni-razvoj/specializacije

Specializacijo družinske medicine (tako kot specializacije drugih medicinskih strok) organizira in usklajuje Zdravniška zbornica Slovenije predvsem v kliničnem delu, za ambulantno – modularni del pa ima pooblastilo Katedra za družinsko medicino Medicinske fakultete v Ljubljani, kjer dva dneva v mesecu potekajo edukativni interaktivno zasnovani moduli s temami, specifičnimi za stroko družinske medicine, ostale dni v mesecu pa specializanti delajo v ambulantah družinske medicine pod nadzorom mentorjev.

Vsebina specializacije družinske medicine