Program in gradiva

Na straneh Katedre za družinsko medicino MF UL, ki je pooblaščena za izvajanje modularnega dela specializacije, najdete pogram specializacije, urnike in gradiva za posamezne skupine po sklopih specializacije.

Delovna skupina za izobraževanje pri Svetovnem združenju zdravnikov družinske medicine (WONCA) je izdala standarde specializacije iz družinske medicine, ki so prevedeni tudi v slovenščino.

Nekaj spletnih povezav do gradiv, priporočenih med specializacijo

Navodila za vodenje 60 kroničnih bolnikov in 100 presejanj

Seznami kroničnih bolnikov – navodila za spremljanje in pripravo na specialistični izpit

Vsak specializant v času dela v ambulanti družinske medicine med specializacijo spremlja vsaj 60 kroničnih bolnikov in 100 presejanj za srčno-žilne bolezni. Pri tem si pomaga z (1) zbirnikom za posameznega bolnika (stran https://drmed.org/wp-content/uploads/2014/06/Zbirnik.pdf) in (2) obrazcem za spremljanje določene kronične bolezni (https://drmed.org/vlozni-listi/:

  • 10 bolnikov z zvišanim krvnim tlakom
  • 5 bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 2
  • 5 bolnikov s kronično pljučno boleznijo, tj. z astmo (2) ali s KOPB (3)
  • 5 bolnikov s kostno-mišičnimi težavami, tj. s kroničnimi bolečinami v hrbtenici (2), z artrozo (2), z revmatoidnim artritisom (1) (ni posebnega obrazca)
  • 5 bolnikov z duševnimi motnjami, tj. z (generalizirano) anksioznostjo (1), z depresijo (1), t demenco (1) in s psihotično boleznijo (1) (ni posebnih obrazcev)
  • 3 bolnike z rakom (ni posebnega obrazca)
  • 3 bolnike, ki se zdravijo pretežno na domu (ni posebnega obrazca)
  • 4 bolnike z zasvojenostjo oz. škodljivo rabo psihotropnih snovi, tj. tvegana ali škodljiva raba alkohola (2), uporaba prepovedanih drog ali v programu odvajanja (1), uporaba benzodiazepinov (1) (ni posebnih obrazcev)
  • 20 bolnikov z različnimi kroničnimi boleznimi in stanji, tj. z benigno povečano prostato (1), z urinsko inkontinenco in uporabo inkontinenčnega programa (1), na antikoagulantnem zdravljenju (1), (za stanja od tu naprej (še) ni posebnih obrazcev) na substitucijskem zdravljenju hipotiroze (1), z osteoporozo (1), s srčnim popuščanjem (1), po miokardnem infarktu (1), po možganski kapi (1), s SŽO > 20 % (2), s putiko (1), z migreno (2), dolgoletna kadilca (2), z multiplo sklerozo (1), s periferno arterijsko boleznijo (1), oskrbovalca hudo bolnega (1), bolnika z oceno invalidske komisije preostala delovna zmožnost 4 ure (1), bolnika v bolniškem staležu več kot 6 mesecev pred začetkom spremljanja (1) (ni posebnih obrazcev)

Poleg tega spremlja vsaj tri družine, ki jih bo predstavil v predizpitnem poročilu.

Bolniki z boleznimi, za katere (še) ni posebnega obrazca, vodite na listu A4 velikosti, ki ga kot samostojni obrazec vložite v bolnikov karton. Ti obrazci bodo predmet ocene ob predizpitnem ogledu vašega dela v ambulanti. Bolniki imajo lahko več bolezni hkrati, kar naj bo razvidno iz zbirnikov, ki so del bolnikove medicinske dokumentacije. V primeru več sočasno spremljanih bolezni poleg zbirnika (2) priložite še obrazec za vodenje posamezne bolezni.  a na seznamu mora biti skupaj 60 bolnikov, in (3) seznamom kroničnih bolnikov, ki je ločeni del ambulantne dokumentacije. Bolnike izbere izmed bolnikov glavnega ali neposrednega mentorja, kar je odvisno od tega, v kateri ambulanti bo delal večji del časa.

Seznami (“registri”):

–          Seznam registriranih bolnikov

–          Seznam bolnikov po spolu in starosti (uporabljamo za presejanje, cepljenje…)

–          (1) Zbirnik – seznam kroničnih bolezni in stanj pri posameznih bolnikih – v bolnikovi medicinski dokumentaciji (obrazec 8,401 – priloga)

–          (3) (Ločeni) seznam kroničnih bolnikov (priloga – excelova tabela) določenih

•     stanj (kajenje, antikoagulantno zdravljenje, uporaba benzodiazepinov, cepljeni proti tetanusu, gripi…, KVO > 20 %, po nekaterih operacijah…)

•     bolezni (KOPB, astma, sladkorna, hipertenzija, BHP, rak, putika, depresija, bolezni ščitnice, shizofrenija, migrena…) zaradi pregleda nad »svojimi« posebej »zadolženimi« bolniki vodimo izven zdravstvenega kartona za potrebe pregleda nad bolniki, ki jih spremljamo, za pripravo na specialistični izpit, ko bo zapisnikar opravil ogled ambulante, zdravstvenih kartonov in specializanta opazoval pri delu z bolniki – obrazec za oceno http://www.mf.uni-lj.si/dokumenti/a24d3569c838e006291eccc08db7dd31.pdf.

Vloga seznamov (registrov):

–          Nudijo celovit in stalen pregled nad vodenjem bolnikov z določenim stanjem.

–          Omogočajo aktivno sistematično izvajanje usmerjenih preventivnih in drugih ukrepov (vodenje bolnikov, redni letni hišni obiski pri starostnikih, ki ne zmorejo samostojno priti v ambulanto, priložnostno letno merjenje krvnega tlaka, napotitev na različne delavnice idr.) ali obdobno (cepljenje proti tetanusu, gripi idr.).

–          Omogočajo oceno kakovosti obravnave bolnikov z določenim stanjem (uporaba kazalcev).

Navodilo za vodenje seznama kroničnih bolezni in stanj pri posameznem bolniku

(1) Zbirnik – seznam kroničnih bolezni in stanj pri posameznih bolnikih vodimo na posebnem obrazcu v bolnikovi medicinski dokumentaciji (obrazec 8,401), lahko pa tudi v elektronskem bolnikovem kartonu, če nam to omogoča.

Navodilo za vodenje obrazca posamezne kronične bolezni ali stanja pri posameznem bolniku

Poleg zbirnika uporabljamo tudi obrazce za tiste bolezni, ki jih bolnik ima, in jih aktivno spremljamo. Nekaj obrazcev (2) je natisnjenih v novem zdravstvenem kartonu Obr. 8,4, ali pa jih najdete na spletni strani https://drmed.org/vlozni-listi/ – lahko pa si jih prilagodite tudi sami. Na njih so običajno navedeni podatki za spremljanje kakovosti dela.

Navodilo za vodenje seznama kroničnih bolnikov v ambulanti družinske medicine

Seznam kroničnih bolnikov v ambulanti družinske medicine bi lahko vodili na posebnih kartončkih, vendar excel (3) omogoča enostavnejši vnos, ažuriranje in spremljanje informacij (priloga – excelova tabela /Odpre se na zadnji strani, ima pa več listov – za vsako bolezen posebej./). Namenoma so vse tabele identične, da zahtevajo čim manj napora. V prvi, oranžni stolpec pred vsakim novim bolnikom vedno vpišete 1, nato vpišete identifikacijo bolnika, letnik, starost se izračuna sama, spol, začetek problema, trajanje se ponovno izpiše samo. Pri posameznih tabelah so še posebnosti, ki se nanašajo na različne kronične bolezni. Tabela na žalost zaenkrat še ne omogoča prikaza komorbidnosti. Prikazuje pa na listu Seznam kron število določenih kroničnih bolezni, spol, starost in trajanje.
_____________________________________________________________________________________________ 

Seznam kroničnih bolnikov – navodilo

Tabela za vnos 60 kroničnih bolnikov, ki jih boste spremljali v času specializacije (letnico 2012 pri vsakem vnosu pretipkajte z dejansko letnico rojstva in letnico začetka kroničnega stanja)

__________________________________________________________________________

Obrazci in navodila za sklop znanstveno-raziskovalno delo:

Obrazec za prijavo teme

Obrazec za odgovor recenzentom

Obrazec sogasje mentorja k spec. nalogi

PREDLOGA ZA SPEC. NALOGO

Obrazec za recenzijo spec. naloge

Priročnik Raziskovanje v družinski medicini

Naslovi dosedanjih specialističnih nalog

Izjava specializanta