UČNE DELAVNICE

Učne delavnice za mentorje v družinski medicini

Opis srečanja: Gre za že tradicionalno srečanje, namenjeno mentorjem v družinski medicini. Učne delavnice sledijo mednarodnemu tečaju na Bledu, tako, da obravnavamo temo, ki smo jo obravnavali na mednarodni delavnici. Srečanje poteka kot serija štirih učnih delavnic, ki potekajo na štirih različnih lokacijah, v zadnjih letih so to: Zreče, Ljubljana, Strunjan in Moravske toplice. Ob učnih delavnicah izdamo tudi učno gradivo, ki obsega ključne teme z obravnavanega področja.

Datumi delavnic

Strokovni odbor: Darinka Klančar, Davorina Petek, Mateja Bulc, Marija Petek Šter, Eva Cedilnik Gorup

Organizacijski odbor: Marija Petek Šter, Jana Govc Eržen, Dean Klančič, Tatjana Cvetko, Erika Zelko, Ana Artnak

 Več na: https://www.e-medicina.si/ucne-delavnice-ljubljana

Učne delavnice za mentorje specializantom družinske medicine

Opis srečanja: Srečanje je namenjeno mentorjem specializantom v družinski medicini in ga pripravljamo skupaj z Zdravniško zbornico Slovenije. Namen srečanja je mentorje seznaniti z novostmi v vsebini in poteku specializacije in jih seznaniti z metodo poučevanja in/ali ocenjevanja, ki jo bodo uporabili pri vodenju specializanta. Mentorji se srečajo s predstavniki Zbornice in nacionalnim koordinatorjem specializacije in imajo možnost, da rešujejo konkretne probleme v povezavi s specializacijo iz družinske medicine.

Datumi delavnic

Strokovni odbor: Marko Kolšek, Igor Švab, Marija Petek Šter

Organizacijski odbor: Marija Petek Šter, Mojca Vrečar (ZZS), Ana Artnak

 

Mednarodni tečaj na Bledu EURACT

Opis srečanja: Tradicionalna mednarodna delavnica za učitelje v družinski medicini z mednarodno udeležbo. Vsako leto obravnava eno od pomembnih, praviloma ne-kliničnih tem, ki je za delo zdravnika družinske medicine pomembne, vendar pa še ni bila sistematično obdelana in predstavljene strokovni javnosti. Ob strokovnem programu je bogat tudi družabni program z namenom izmenjave izkušen in mnenj med udeleženci, ki prihajajo iz različnih okolij.

Datum tečaja

Strokovni odbor: Mateja Bulc, Marija Petek Šter, Zalika Klemenc Ketiš

Organizacijski odbor: Marija Petek Šter, Mateja Bulc, Nena Kopčaver Guček, Leopold Zonik, Ana Artnak

 

Pomladanska delavnica: Vodenje kroničnega bolnika

Opis srečanja: Gre za sedaj že več let potekajočo delavnico namenjeno obravnavi štirih tem s področja vodenja kroničnega bolnika. Srečanje je zasnovano tako, da teoretičnemu delu sledijo delavnice, kjer s pomočjo primerov utrdimo pridobljeno znanje o vodenju kronične bolezni. Interaktivno sodelovanje med zdravniki družinske medicine in kliničnimi specialisti omogoča reševanje dilem, s katerimi se srečujemo pri vodenj kroničnih bolnikov.

Gre za srečanje, ki je podprto s strani farmacevtskega sponzorja, ki sodeluje pri izbiri tem, ne pa pri vsebini srečanja.

Datum delavnice

Strokovni odbor: Marija Petek Šter, Danica Rotar Pavlič

Organizacijski odbor: Marija Petek Šter, Nina Štojs

 

Učna delavnica za mentorje družinske medicine KDM MB

Opis srečanja: Gre za več let potekajočo učno delavnico, ki jo organizira Katedra za DM MF MB, v sodelovanju z ZRDM in ZZDM SZD. Namenjena je predvsem mentorjem, ki sodelujejo z mariborsko MF, seveda pa tudi drugim mentorjem. Na delavnici obravnavamo aktualne teme s področja dodiplomskega izobraževanja študentov medicine.

Datum delavnice

Strokovni odbor: Zalika Klemenc-Ketiš

Organizacijski odbor: Zalika Klemenc-Ketiš, Ksenija Tušek-Bunc