Zadravčevi dnevi

Prijava na srečanje

Navodila piscem prispevkov v zborniku

ZADRAVČEVI DNEVI v Prekmurju so srečanje zdravnikov družinske medicine, ki poskuša z izborom tem pokrivati področja, ki na drugih srečanjih niso tako pogosto prisotna. Delo v delavnicah je od vsega začetka naša značilnost in priložnost, da udeleženci konstruktivno izmenjujejo mnenja in se ob druženju tudi spoznavajo.

Naslednji Zadravčevi dnevi bodo 14.9.-15.9.2018 v Moravskih Toplicah.


Organizacijski odbor:

Jana Podojsteršek
Sašo Duh
Erika Zelko
Stanislav Malačič

Strokovni odbor:

Danica Rotar-Pavlič

Zalika Klemenc-Ketiš
Stanislav Malačič
Erika Zelko