EQuiP

OLYMPUS DIGITAL CAMERAEQuiP je evropsko združenje za kakovost in varnost v družinski medicini (European Society for Quality and Safety in Family Practice). Je ena od mrež, ki spada po okrilje WONCA Europe. Namen EQuiP je spodbujanje doseganja visokih ravni kakovosti in varnosti bolnikov v družinski medicini v vseh evropskih državah.

Članstvo je individualno in instuticionalno. Včlanijo se lahko posamezniki in inštitucije (organizacije), ki jih zanimata kakovost in varnost v družinski medicini oz. imajo z njima stik.

Trenutni slovenski predstavnici v EQuiP sta doc. dr. Zalika Klemenc-Ketiš, dr. med. in asist. dr. Erika Zelko, dr. med.

 

GLASILO EQUIP

3. številka