EURACT

Evropsko združenje učiteljev v družinski medicini oz. The European Academy of Teachers in General Practice and Family Medicine (EURACT) je bilo ustanovljeno leta 1992. Nastalo je iz predhodnih gibanj I. in II. Lewenhorst skupine za izboljšanje pouka družinske medicine na vseh ravneh.

Članstvo je individualno. Včlanijo se lahko zdravniki družinske medicine, ki imajo stik s poučevanjem, tj., da so mentorji, učitelji veščin, asistenti ali fakultetni učitelji.

Predstavnica slovenskih učiteljev je doc. dr. Zalika Klemenc Ketiš.