EURIPA

EURIPA je evropsko združenje zdravnikov družinske medicine, ki delajo na ruralnih in odmaknjenih področjih (the European Rural and Isolated Practitioners Association). EURIPA predstavlja eno od mrež WONCA Europe. Namen združenja je ukvarjati se z zdravstvenimi potrebami ruralnih skupnosti in strokovnimi potrebami zdravstvenih delavcev, ki delajo v takih skupnostih na področju celotne Evrope.

Trenutno je prof. dr. Janko Kersnik član izvršnega odbora EURIPA, doc. dr. Zalika Klemenc-Ketiš pa članica mednarodnega svetovalnega odbora.