EurOOHnet

EurOOHnet 2014EurOOHnet je evropska skupina za raziskovanje dežurne službe na primarni zdravstveni ravni (the European research network for out-of-hours primary health care). Namen te mreže je spodbujati, izvajati in razširjati možnosti za mednarodno raziskovanje s področja dežurne službe, z namenom izboljšanja kakovosti zdravstvene oskrbe.

Slovenska predstavnika v tej skupini sta prof. dr. Janko Kersnik in doc. dr. Zalika Klemenc-Ketiš, ki je od 2014 tudi članica izvršnega odbora.