EUROPREV

EUROPREV je evropska mreža za preventivo in promocijo zdravja v družinski medicini (European Network for Prevention and Health Promotion in Family Medicine and General Practice). Je ena od mrež, ki spada pod okrilje WONCA Europe. Njena naloga je promocija na dokazih temelječe preventive in promocije zdravja na področju družinske medicine v Evropi.

V mandatu 2011-2013 je predsednica EUROPREV doc. dr. Mateja Bulc, dr. med.