Galerija slik

Podelitev naziva Zdravnik leta Dušanu Baragi 20. 3. 2015. Na sliki je s predsednico ZZDM doc. dr. Danico Rotar-Pavlič.

 

Predsedniki Združenja

Dosedanji predsedniki Združenja ob 35-letnici delovanja Združenja na Mednarodnem tečaju na Bledu 2001 (z leve): prim. Borut Rus, prim. mag. Tone Košir, prim. mag. France Urlep, prof. dr. Igor Švab, višji svetnik, prim. Igor Praznik, prim. prof. dr. Janko Kersnik

tonka podelitev Wonca Lizbona Podelitev nagrade “Evropska zdravnica družinske medicine leta” doc. dr. Tonki Poplas-Susič na kongresu WONCA Europe v Lizboni 2014. Levo ob nagrajenki stoji prof. Job Metsemakers, predsednik WONCA Europe, desno pa prof. Janko Kersnik, sekretar WONCA Europe.

 

Kingston

Slovenski udeleženci mednarodne konference o družinski medicini marca 2003 v Kingstonu v Kanadi (z leve): prim prof. dr. Janko Kersnik, prim. doc. dr. Danica Rotar-Pavlič, prof. dr. Igor Švab, višji svetnik

 

WONCA Europe 2003

Velikovo lectovo srce za organizatorje WONCA Europe 2003 kongresa v Ljubljani.

Novinarska konferenca

Novinarska konferenca ob kongresu WONCA Europe 2003 (z leve prim. doc. dr. Danica Rotar-Pavlič, prof. dr. Igor Švab, višji svetnik, prim. prof. dr. Janko Kersnik, prim. Dean Klančič

 

EQuiP 2003

Sestanek Evropskega združenja za kakovost (EQuiP) junija 2003 v hotelu Larix v Kranjski Gori (z leve): Jose Bueno Ortiz (Španija), Luis Pisco (Portugalska), Richard Grol, predsednik (Nizozemska), Janko Kersnik (v ozadju)

Prof. dr. Igor Švab, predsednik WONCA Europe 2004-2010

Prof. dr. Igor Švab, predsednik WONCA Europe 2004-2010

 

Amsterdam 04 2

WONCA Europe kongres v Amsterdamu 2004 (z leve v prvi vrsti): prim. doc. dr. Davorina Petek, prim. asist. Ksenija Tušek-Bunc, prim. prof. dr. Janko Kersnik

Mednarodni tecaj Bled 2004

Udeleženci Mednarodnega tečaja na Bledu 2004

Učne delavnice

Najzvestejši udeleženci učnih delavnic za mentorje družinske medicine 2004

 

 

Delo v skupinah na učnih delavnicah

Delo v skupinah na učnih delavnicah 2004

Ustanovitev Sekcije domskih zdravnikov

Ustanovitev Sekcije domskih zdravnikov 29. 10. 2005

Tone Gradisek v Srbiji

Vzpostavitev plodnega sodelovanja z Združenjem srbskih zdravnikov družinske medicine: prim. Mira Lapčević (takratna predsednica) in prim. mag. Tone Gradišek (član UO Združenja) na kongresu v Srbiji

Študentka šiva

Vadba veščin študentke medicine na vajah v ambulanti družinske medicine