IPCRG

IPCRG (International Primary Care Respiratory Group) je strokovna organizacija, katere osrednja naloga je izvajanje in spodbujanje raziskav nege, zdravljenja in preprečevanja bolezni dihal ter odvisnosti od tobaka v skupnosti. Prek njene mreže več kot 130.000 zdravstvenih delavcev prispeva izsledke raziskav v korist bolnikov.

Cilj skupine IPCRG je dvigniti standarde oskrbe v posameznih državah in po vsem svetu s pomočjo skupnih raziskav v resničnem življenju, inovacij, razširjanja najboljših praks, izobraževanja in rehabilitacije.

Združenje zdravnikov družinske medicine pri Slovenskem zdravniškem društvu se je skupini IPCRG pridružilo leta 2013. Za formalno članstvo Slovenije smo potrebovali osem podpisnikov, članov slovenske skupine IPCRG. Njihova predstavnica je prim. izr. prof. dr. Danica Rotar Pavlič, dr. med.; danica.rotar@gmail.com.

Sodelovanje našim članom ponuja številne možnosti:

  • objavljanje v reviji Primary Care Respiratory Journal (PCRJ),
  • dostop do prevodov že objavljenih obvestil za bolnike o boleznih dihal,
  • sodelovanje v raziskavah (te niso omejene le na Evropo, ampak prav zdaj potekajo tudi v Vietnamu, na kmetijskih območjih Kitajske, v Ugandi, Čilu itn.),
  • sodelovanje pri pripravi in izvedbi izobraževalnih programov.

V preteklih letih so slovenski člani dejavni predvsem na dveh področjih:

Več podatkov o delovanju skupine IPCRG lahko najdete na njihovi spletni strani https://www.theipcrg.org/ ali Twitterju @IPCRG