KOLEDAR strokovnih srečanj ZZDM

Združenje zdravnikov družinske medicine uresničuje svoje poslanstvo z organizacijo številnih strokovnih srečanj za različne potrebe svojih članov in njihovih sodelavcev. Mnoga srečanja so tradicionalna, večina namenjena celotnim timom ambulante družinske medicine, učne delavnice pa predvsem sedanjim in bodočim mentorjem družinske medicine. S klikom na ime srečanja boste lahko sledili prijavi na to srečanje, s klikom na vsebino pa boste prišli do programa tega srečanja. Ker mentorji za obnovitev statusa mentorja potrebujejo letno 50 točk, so zaradi lažje udeležbe na nekaterih strokovnih srečanjih v organizaciji Združenje zdravnikov družinske medicine oproščeni plačila kotizacije.

2019

OKTOBER

DNEVI ZA VRTOGLAVICO 2019: Novosti pri obravnavi bolnikov z vrtoglavico – Portorož, 4.–5. oktober 2019

NOVEMBER

8. MAJHNOV DAN: Aktualno v družinski medicini – Celje, 21. november 2019