Mnenja

Na spodnjih povezavah si lahko ogledate strokovna mnenja SS ZZDM SZD.

 1. MNENJE STROKOVNEGA SVETA ZA DRUŽINSKO MEDICINO O PRENOSU AKTIVNOSTI PREDPISOVANJA MEDICINSKO TEHNIČNIH PRIPOMOČKOV ZA IZLOČALNO STOMO NA DIPLOMIRANE MEDICINSKE SESTRE – ENTEROSTOMALNE TERAPEVTKE
 2. MNENJE STROKOVNEGA SVETA ZA DRUŽINSKO MEDICINO O DOLŽINI SPECIALIZACIJE IZ DRUŽINSKE MEDICINE
 3. MNENJE STROKOVNEGA SVETA ZA DRUŽINSKO MEDICINO O UVEDBI FINANCIRANJA ZDRAVIL IZ OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA NA PODLAGI INSTITUTA TERAPEVTSKIH SKUPIN IN O IZVAJANJU PREDPISOVANJA ZDRAVIL NA OSNOVI TEGA V DRUŽINSKI MEDICINI
 4. MNENJE STROKOVNEGA SVETA ZA DRUŽINSKO MEDICINO V ZVEZI S STROKOVNIMI SMERNICAMI ZA OBRAVNAVO NASILJA V DRUŽINI
 5. MNENJE STROKOVNEGA SVETA ZA DRUŽINSKO MEDICINO V ZVEZI Z BELEŽENJEM OPAŽANJ O OBNAŠANJU TRETJIH OSEB V MEDICINSKO DOKUMENTACIJO OBRAVNAVANEGA BOLNIKA
 6. PONOVNO MNENJE STROKOVNEGA SVETA ZA DRUŽINSKO MEDICINO V ZVEZI Z BELEŽENJEM OPAŽANJ O OBNAŠANJU TRETJIH OSEB V MEDICINSKO DOKUMENTACIJO OBRAVNAVANEGA BOLNIKA
 7. MNENJE STROKOVNEGA SVETA ZA DRUŽINSKO MEDICINO V ZVEZI S PREDLOGOM PODALJŠEVANJA SEKUNDARIATA KOT REŠITVE ZA RAZBREMENITEV ZDRAVNIKOV DRUŽINSKE MEDICINE IN BREZPOSELNOSTI ZDRAVNIKOV PO OPRAVLJENEM PRIPRAVNIŠTVU
 8. MNENJE STROKOVNEGA SVETA ZA DRUŽINSKO MEDICINO V ZVEZI Z UREJANJEM STATUSA ZDRAVNIKOV BREZ LICENC
 9. MNENJE STROKOVNEGA SVETA ZA DRUŽINSKO MEDICINO V ZVEZI S SOČASNIM IZVAJANJEM MEDICINE IN ZDRAVILSTVA
 10. MNENJE STROKOVNEGA SVETA ZA DRUŽINSKO MEDICINO O PREDLOGU STROKOVNEGA SVETA ZA DERMATOVENEROLOGIJO O RAZVRSTITVI STOPENJ NUJNOSTI
 11. MNENJE STROKOVNEGA SVETA ZA DRUŽINSKO MEDICINO V ZVEZI Z INDIKACIJAMI IN FINANCIRANJEM PRESEJANJA ZA MRSA IN ESBL
 12. MNENJE STROKOVNEGA SVETA ZA DRUŽINSKO MEDICINO O VLOGI DRUŽINSKE MEDICINE V URGENTNIH CENTRIH SEKUNDARNE RAVNI
 13. MNENJE STROKOVNEGA SVETA ZA DRUŽINSKO MEDICINO GLEDE IZVAJANJA PREVENTIVNE DEJAVNOSTI IN OBRAVNAVE BOLNIKOV S KRONIČNIMI BOLEZNIMI NA PRIMARNI RAVNI ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
 14. MNENJE STROKOVNEGA SVETA ZA DRUŽINSKO MEDICINO O UPORABI OBRAZCEV ZDRAVNIKOV S STROKOVNIM IZPITOM, ZAPOSLENIH NA PODLAGI SPLOŠNEGA DOGOVORA 2014
 15. MNENJE STROKOVNEGA SVETA ZA DRUŽINSKO MEDICINO V ZVEZI S PREDLOGOM PRAVILNIKA O POOBLASTILIH ZA OBDELAVO PODATKOV V CENTRALNEM REGISTRU PODATKOV O PACIENTIH (CRPP)
 16. PRIPOROČILO GLEDE OPRAVLJANJA PREVENTIVE PREDŠOLSKIH IN ŠOLSKIH OTROK ZA FRANCIJA BOŽIČKA, DR. MED.
 17. MNENJE STROKOVNEGA SVETA ZA DRUŽINSKO MEDICINO V ZVEZI VLOGO DRUŽINSKE MEDICINE V URGENTNIH CENTRIH
 18. MNENJE STROKOVNEGA SVETA ZA DRUŽINSKO MEDICINO O E-NAPOTITVAH IN E-NAROČANJA
 19. MNENJE STROKOVNEGA SVETA ZA DRUŽINSKO MEDICINO O KAZALNIKIH KAKOVOSTI
 20. MNENJE STROKOVNEGA SVETA ZA DRUŽINSKO MEDICINO O KLINIČNIH VINJETAH ZA ZDRAVLJENJE OKUŽB
 21. MNENJE STROKOVNEGA SVETA O MODRI KNJIGI STANDARDOV IN NORMATIVOV ZDRAVNIKOV