Navodila in smernice

SMERNICE

DRUŽINSKA MEDICINA

DERMATOLOGIJA

ENDOKRINOLOGIJA

GASTROENTEROLOGIJA

GINEKOLOGIJA

INFEKCIJSKE BOLEZNI

KARDIOLOGIJA

KIRURGIJA

NUJNA STANJA

OFTALMOLOGIJA

ONKOLOGIJA IN HEMATOLOGIJA

PEDIATRIJA IN GENETSKE BOLEZNI

PSIHIATRIJA IN NEVROLOGIJA

PULMOLOGIJA IN ALERGOLOGIJA

REHABILITACIJSKA MEDICINA

UROLOGIJA IN NEFROLOGIJA

ZDRAVLJENJE BOLEČINE

DRUGO

NAVODILA

Cepljenje in cepiva, dobra praksa varnega cepljenja, vir NIJZ  (2011)

Pravilnik o cepljenju, zaščiti z zdravili in varstvu  pred vnosom in razširjenjem  nalezljivih bolezni

Samoupravni sporazum o seznamu telesnih okvar (Ur.l. SFRJ št. 38/83 in št. 66/89)

Navodilo o predpisovanju medicinskih pripomočkov na naročilnico za medicinski pripomoček, vir ZZZS, od 1. 10. 2014Seznam MP s šifrantom, Pooblastila predpisovalcev zahtevnih MP, Medsebojno izključevanje MP

PRAVILNIK o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja

PRAKTIČNO NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE NALOGA ZA PREVOZ

14. 11. 2014: Ga. Beti Uršič pa je pripravila primere pravilnega izpolnjevanja nalogov za nujni, nenujni in sanitetni prevoz.

Predavanje Potni stroški in reševalni prevozi