Pobuda za več sodelovanje preko e-posvetov

By | 8. 5. 2019

Skupaj z zdravniki družinske medicine smo bili zelo uspešni pri promociji razčiščevanja sumov preobčutljivosti za zdravila. Posledica je, da so se naše kapacitete prezasitile, vodstvo naše ustanove pa tudi ni strpno do prevelikega preseganja, ki ga alergologi dosegamo. Posledica je, da so nastale predolge čakalne vrste. Kljub temu, da triažiramo, pregledujemo predpise zdravil in pričakujemo opise težav.

Po drugi strani pa se je tudi močno znižal prag za napotovanje. Precej pogosto se na pregledu izkaže, da problema ni. Po drugi strani se žal velikokrat izkaže, da čakajo bolniki, ki bi obravnavo res hitro potrebovali.

Zelo smo motivirani, da bi večkrat probleme vsaj poskusili reševati preko e-posvetov. To delam sam, žal pa je pobud za e-posvete s strani družinske medicine malo. Mimogrede je za omeniti, da je e-posvet tudi finančno ugoden, ker vedno prinese dodatno plačilo.

Spodaj je navodilo dr. Stepanoviča, z naše strani pa sporočim VZS: 2601 – ePosvet na področju alergologije in klinične imunologije

Storitev Q0242 »ePosvet« se lahko kot “ločeno zaračunljiva storitev” beleži v dejavnosti 302 001 »Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu«.

Pogoji za obračun storitve so naslednji:

  • podlaga za obračun je poslana eNapotnica z izpolnjeno zadnjo stranjo (opis problematike bolnika s kliničnim vprašanjem, podatki že opravljenih preiskav in/ali priloženimi priponkami z zdravstveno dokumentacijo bolnika),
  • zapis v zdravstveni dokumentaciji (prejeti odgovor na klinično vprašanje in nadaljnji pogovor z bolnikom/svojci),
  • zdravnik na primarnem nivoju nadaljnjega pogovora z bolnikom in/ali svojci v zvezi s problematiko ne more dodatno obračunati.

Mitja Košnik

Medicinska fakulteta Ljubljana/Medical Faculty Ljubljana

Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo, GOLNIK

University Clinic of Respiratory and Allergic Diseases, Golnik, Slovenia