Poziv za glasovanje »Specialist družinske medicine leta 2014«

By | 7. 11. 2014

Spoštovani člani ZZDM!

 

Upravni odbor Združenja zdravnikov družinske medicine je sklenil, da razpiše glasovanje za naziv »Specialist družinske medicine leta 2014«. S tem želimo širšo javnost opozoriti na pomembne dosežke, s katerimi so zdravniki v iztekajočem se letu prispevali k ugledu in napredku svoje stroke. Člani upravnega odbora smo prepričani, da specialisti družinske medicine kljub obdobju krize niso spremenili svoje poklicne in moralne-etične drže. Še več, med njimi je nekaj posameznikov, ki predstavljajo ključne osebe za napredek in krepitev kakovostnega dela na primarni ravni. Kljub številnim oviram, s katerimi se soočamo vsak dan, ugotavljamo, da je napredek viden tako na področju dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja (izid učbenika) kakor tudi na ožjem poklicnem (preventiva, doseganje kazalcev kakovosti) ter organizacijskem področju (akreditacije, dejavnost Združenja, Sindikata, odborov).

 

Združenje zdravnikov družinske medicine SZD zato vse svoje člane poziva, da imenujejo tistega specialista/specialistko družinske medicine, za katerega menijo, da je v letu 2014 največ prispeval k razvoju stroke. Prosim, da podatke o nominirancu/nominiranki (skupaj s kratkim opisom njegovih/njenih dosežkov) najpozneje do 31. januarja 2015 pošljete na elektronski naslov: danica.rotar@gmail.com

 

Prim. doc. dr. Danica Rotar Pavlič, dr. med.,

predsednica Združenja zdravnikov družinske medicine SZD