Predstavitev mladih zdravnikov

Mladi zdravniki družinske medicine delujemo pod okriljem ZZDM, kjer sodelujemo tudi v UO ZZDM.

Sekcija mladih združuje:

–          specializante DM,

–          specialiste DM 5 let po opravljenem specialističnem izpitu,

–          podiplomske študente in raziskovalce s področja družinske medicine.

Zgodba mladih se je začela leta 2004, ko so bili pri ustanovitvi VdGM v Amsterdamu prisotni tudi slovenski predstavniki (Vojislav Ivetić in Maja Pelcl). Tako so domov prinesli idejo združevanja mladih. Prvo srečanje mladih zdravnikov je bilo 20. 10. 2004, v Ljubljani. Leta 2006 smo dobili svojega prvega predsednika Marka Dreščka.

Od začetka sodelujemo tudi v dejavnostih evropskega gibanja mladih zdravnikov družinske medicine Vasco Da Gama, kjer imamo svojega predstavnika.

Obveščanje o dejavnostih poteka preko:

–          smzdm-zzdm@googlegroups.com

–          druzinska@yahoogroups.com