Priporočila za zdravljenje bolečine pri odraslem bolniku z rakom

By | 17. 12. 2015

Tukaj si lahko ogledate nova Priporočila za zdravljenje bolečine pri odraslem bolniku z rakom.

Bolečina je eden najpogostejših simptomov, zaradi katerih bolniki iščejo pomoč pri zdravniku družinske medicine v osnovni zdravstveni dejavnosti. Posebno hudo za bolnika je, kadar je bolečina močna in kronična in kadar je povezana z resno boleznijo, ki močno ogroža bolnikovo življenje. Značilen primer take bolečine je pri bolnikih z rakom, kjer je pogost spremljevalec zlasti na stopnji napredovale bolezni. Bolečina je prisotna pri približno eni četrtini bolnikov z novo diagnosticiranim rakavim obolenjem in pri treh četrtinah bolnikov z napredovalo boleznijo.

V 80 do 90 odstotkih primerov lahko bolečino lajšamo z ustreznimi zdravili in le redko je stanje tako, da z zdravili bolečine ne moremo ustrezno nadzirati, zato je potrebno poglobljeno delo specialistov za lajšanje bolečine.

Uspešnost zdravljenja bolečine pri bolniku z rakom je torej odvisna predvsem od znanja zdravnikov, uspešnega sodelovanja z drugimi strokovnjaki in sodelovanja z bolnikom ter njegovo družino.

Žal pogosto opažamo, da vodenje bolečine pri bolnikih z rakom ni vedno optimalno. Razlogov za to je več. Spremljanje napredkov znanosti v medicini je vse težje, zato se pogosto dogaja, da se znanje le počasi prenese v vsakdanje delo. Poleg tega so ob ustreznem znanju potrebne še dodatne veščine, predvsem sposobnost organiziranja zdravstvene oskrbe in sposobnost sporazumevanja tako z bolnikom kot njegovo okolico. Zato je vodenje bolnika, ki trpi zaradi kronične bolečine, nastale zaradi raka, eden največjih izzivov za zdravnika v ambulanti in na domu. Posledice neustreznega vodenja so, da bolniki trpijo bolečine tudi takrat, ko za to ni pravega razloga, da bolnike po nepotrebnem napotijo na specialistične preglede in končno tudi neustrezna poraba sredstev za zdravila.

Možna rešitev takega stanja je priprava strokovno podprtih in usklajenih priporočil, uporabnih v praksi. Prva priporočila za zdravljenje bolečine pri odraslem bolniku z rakom so pri nas izšla leta 2001. V obliki brošure so bila poslana vsem zdravnikom družinske medicine v Sloveniji. Leta 2002 so bila priporočila na konferenci v Ljubljani revidirana in interdisciplinarno usklajena in leta 2006 posodobljena. Zaradi novih spoznanj na tem področju smo se predstavniki anesteziologov, zdravnikov družinske medicine in farmacevtov leta 2014 dogovorili, da priporočila za zdravljenje kronične bolečine pri bolniku z rakom ponovno pregledamo in vnesemo novosti.

Avtorji posodobljenih priporočil:

Slavica Lahajnar Čavlovič

Nevenka Krčevski Skvarč

Aleksander Stepanovič

Petra Tavčar