Raziskovanje na področju družinske medicine

By | 14. 11. 2014

Uvajamo regijske koordinatorje specializacije, ki bodo dodatna možnost pri usposabljanju za poklic zdravnika družinske medicine. To obliko edukacije želimo z vašo pomočjo tudi raziskakti in čim bolj optimizirati. Če koga od vas zanima raziskovalno delo tega področja, mu lahko s strani katedre pomagamo z mentorstvom in usmerjanjem pri razsikovalnem delu. Doc. Klemečeva je v zvezi s tem že pripravila osnutka načrta raziskovanja, na podalgi katerega bi bilo možno tudi doseči doktorat.

 

Janko Kersnik

Raziskovalna skupina Katedre za DM MF UL