Schrottovi dnevi

Prvi Schrottovi dnevi so bili leta 1997, imeli so namen povezati v skupno srečanje specialiste različnih strok in osvetliti iz različnih zornih kotov isto klinično temo ter seveda predstaviti vse novosti, pomembne za zdravnika družinske medicine. V nekaj letih so prerasli v eno največjih in najpomembnejših srečanj. Ime imajo po prvem specialistu, takrat še splošne medicine, kolegu Janezu Schrottu. Rodil se je 1. avgusta 1908. Medicinsko fakulteto je končal leta 1932 v Zagrebu. Leta 1938 je postal šef bolniške blagajne v Ljubljani. Od leta 1947 je delal kot šef sektorske ambulante Šiška na polikliniki. Leta 1956 je bil imenovan za direktorja Zdravstvenega doma Šiška, ki ga je vodil do svoje upokojitve leta 1977. Ena izmed njegovih zamisli je bila tudi zamisel zdravnika družinske medicine, ki pa je kljub dispanzerski metodi dela težko prišla do izraza.

Druge informacije so dosegljive na: www.e-medicina.si/schrottovi-dnevi

Prijave preko spletne strani so odprte na naslovu: www.e-medicina.si/schrottovi-dnevi/prijavnica

ORGANIZACIJSKI ODBOR

 • Rajko Vajd (predsednik)
 • Mateja Kokalj Kokot
 • Špela Tevžič
 • Tonka Poplas – Susič
 • Nena Kopčavar – Guček
 • Nina Štojs
 • Dean Klančič
 • Barbara Toplek

PROGRAMSKI ODBOR

 • Mateja Kokalj Kokot
 • Špela Tevžič
 • Tonka Poplas – Susič (predsednica)
 • Igor Švab
 • Rajko Vajd
 • Andreja Čufar
 • Maja Petek Šter
 • Danica Rotar Pavlič