SODELOVANJE NA PODROČJU DM V SLOVENIJI

V Sloveniji na področju družinske medicine deluje več organizacij in ustanov, zato je pomembno, da usklajeno delujejo v prizadevanje za doseganje skupnega cilja – zagotavljanja kakovostne oskrbe bolnikov na primarni ravni, pri čemer družinska medicina igra osrednjo vlogo. Zaradi tega so Združenje zdravnikov družinske medicine, Zavod za razvoj družinske medicine in obe katedri za družinsko medicino že 2004 podpisali SPORAZUM O SODELOVANJU NA PODROČJU DRUŽINSKE MEDICINE. Sindikat Praktik.um in predstavniki Odbora za osnovno zdravstvo ZZS ter drugi zainteresirani pa se z omenjenimi dobivajo na občasnih konferencah, kjer usklajujejo svoje aktivnosti.