Specialistični izpit iz družinske medicine

Izpitni roki za specialistični izpit iz družžinske medicine v letu 2018:

29. januar 2018,
16. april 2018,
11. junij 2018,
24. september 2018,
3. december 2018.

Izpit praviloma traja 2 dni. Prvi dan, v ponedeljek, se ob 7.30 ali 8.30 začne pisni del, ki traja 100 minut. Od 9.30 do 10.30 se začne praktični del izpita, ki traja 80 do 100 minut, čemur sledi še stopenjsko reševanje problemov v obliki MEQ (30 – 45 minut). Ustni del izpita je praviloma v naslednjih dneh po razporedu. Za specialistični izpit se prijavite na Zdravniški zbornici Slovenije; dodatne informacije dobite pri gospe Sonji Kočar (sonja.kocar@zzs-mcs.si).

VMESNO OCENJEVANJE

Obrazec za opazovanje posveta z analizo (OPA) (Consultation Observation Tool (COT))

POP POGOVOR o primeru – navodila za opazovalca / mentorja

POP POGOVOR o primeru – navodila za zdravnika specializanta

Ocenjevalni list

Obrazec Osebni načrt strokovnega izpopolnjevanja

KONČNA OCENA

Končno poročilo

Izpit