Specialization in family medicine

x

Pravna podlaga

Specializacija družinske medicine je bila sprejeta leta 2000. Traja 4 leta – dve leti so klinična kroženja, dve leti pa poteka ambulantno – modularni del. Navodila o poteku specializacije so dostopna na spletnem naslovu:
Specializacijo družinske medicine (tako kot specializacije drugih medicinskih strok) organizira in usklajuje Zdravniška zbornica Slovenije predvsem v kliničnem delu, za ambulantno – modularni del pa ima pooblastilo Katedra za družinsko medicino Medicinske fakultete v Ljubljani, kjer dva dneva v mesecu potekajo edukativni interaktivno zasnovani moduli s temami, specifičnimi za stroko družinske medicine, ostale dni v mesecu pa specializanti delajo v ambulantah družinske medicine pod nadzorom mentorjev.

Program in gradiva

Na straneh Katedre za družinsko medicino MF UL, ki je pooblaščena za izvajanje modularnega dela specializacije, najdete program specializacije, urnike in gradiva za posamezne skupine po sklopih specializacije.

Delovna skupina za izobraževanje pri Svetovnem združenju zdravnikov družinske medicine (WONCA) je izdala standarde specializacije iz družinske medicine, ki so prevedeni tudi v slovenščino.

Nekaj spletnih povezav do gradiv, priporočenih med specializacijo

Seznami kroničnih bolnikov – navodila za spremljanje in pripravo na specialistični izpit

Vsak specializant v času dela v ambulanti družinske medicine med specializacijo spremlja vsaj 60 kroničnih bolnikov in 100 presejanj za srčno-žilne bolezni. Pri tem si pomaga z (1) zbirnikom za posameznega bolnika in (2) obrazcem za spremljanje določene kronične bolezni.

Poleg tega spremlja vsaj tri družine, ki jih bo predstavil v predizpitnem poročilu.

Bolniki z boleznimi, za katere (še) ni posebnega obrazca, vodite na listu A4 velikosti, ki ga kot samostojni obrazec vložite v bolnikov karton. Ti obrazci bodo predmet ocene ob predizpitnem ogledu vašega dela v ambulanti. Bolniki imajo lahko več bolezni hkrati, kar naj bo razvidno iz zbirnikov, ki so del bolnikove medicinske dokumentacije. V primeru več sočasno spremljanih bolezni poleg zbirnika (2) priložite še obrazec za vodenje posamezne bolezni. a na seznamu mora biti skupaj 60 bolnikov, in (3) seznamom kroničnih bolnikov, ki je ločeni del ambulantne dokumentacije. Bolnike izbere izmed bolnikov glavnega ali neposrednega mentorja, kar je odvisno od tega, v kateri ambulanti bo delal večji del časa.

Seznami (“registri”):

Vloga seznamov (registrov):

Navodilo za vodenje seznama kroničnih bolezni in stanj pri posameznem bolniku

(1) Zbirnik – seznam kroničnih bolezni in stanj pri posameznih bolnikih vodimo na posebnem obrazcu v bolnikovi medicinski dokumentaciji (obrazec 8,401), lahko pa tudi v elektronskem bolnikovem kartonu, če nam to omogoča.

Navodilo za vodenje obrazca posamezne kronične bolezni ali stanja pri posameznem bolniku

Poleg zbirnika uporabljamo tudi obrazce za tiste bolezni, ki jih bolnik ima, in jih aktivno spremljamo. Nekaj obrazcev (2) je natisnjenih v novem zdravstvenem kartonu Obr. 8,4, ali pa jih najdete na spletni strani Vložni listi –> lahko pa si jih prilagodite tudi sami. Na njih so običajno navedeni podatki za spremljanje kakovosti dela.

Navodilo za vodenje seznama kroničnih bolnikov v ambulanti družinske medicine

Seznam kroničnih bolnikov v ambulanti družinske medicine bi lahko vodili na posebnih kartončkih, vendar excel (3) omogoča enostavnejši vnos, ažuriranje in spremljanje informacij (priloga – excelova tabela /Odpre se na zadnji strani, ima pa več listov – za vsako bolezen posebej./). Namenoma so vse tabele identične, da zahtevajo čim manj napora. V prvi, oranžni stolpec pred vsakim novim bolnikom vedno vpišete 1, nato vpišete identifikacijo bolnika, letnik, starost se izračuna sama, spol, začetek problema, trajanje se ponovno izpiše samo. Pri posameznih tabelah so še posebnosti, ki se nanašajo na različne kronične bolezni. Tabela na žalost zaenkrat še ne omogoča prikaza komorbidnosti. Prikazuje pa na listu Seznam kron število določenih kroničnih bolezni, spol, starost in trajanje.

Obrazci in navodila za sklop znanstveno-raziskovalno delo:

Polno ime Združenja se glasi: Slovensko zdravniško društvo – Združenje zdravnikov družinske medicine Skrajšano ime Združenja se glasi: Združenje zdravnikov družinske medicine SZD

Delavni čas:

Pon – pet: 8:00 – 13:00

Sob – Ned: Zaprto

 

Dunajska c. 162,

1000 Ljubljana