STRATEGIJA RAZVOJA OSNOVNEGA ZDRAVSTVA V SLOVENIJI DO 2020

PREDLOG NACIONALNE STRATEGIJE RAZVOJA OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI V SLOVENIJI DO LETA 2020
1. UVOD
1.1. ORGANIZACIJA IN FINANCIRANJE PRIMARNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA V IZBRANIH
DRŽAVAH
2. STANJE OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI V SLOVENIJI
2.1. IZZIVI
2.2. ORGANIZIRANOST OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI
2.3. FINANCIRANJE
2.4. PRESKRBLJENOST
2.5. KAKOVOST DELA
2.6. AKADEMSKI POLOŽAJ
3. USMERITVE
3.1. CELOVITA OBRAVNAVA BOLNIKA
3.2. KAKOVOST DELA
3.3. USMERITEV K POPULACIJI
3.4. UPRAVLJANJE S ČLOVEŠKIMI VIRI
3.5. ZAGOTAVLJANJE RAZVOJA OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI
4. PREDNOSTNE AKTIVNOSTI
4.1. REFERENČNE AMBULANTE DRUŽINSKE MEDICINE
4.2. UČNE AMBULANTE DRUŽINSKE MEDICINE
4.3. DELOVNI POGOJI
4.4. NOVA VLOGA ZDRAVSTVENEGA DOMA
4.5. INFORMATIZACIJA
4.6. SPREMEMBA FINANCIRANJA
4.7. PROJEKTI KAKOVOSTI
4.8. RAZVOJNA INŠTITUCIJA
4.9. UKREPI NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA
4.10. UKREPI NA PODROČJU NADGRADNJE PREVENTIVNE DEJAVNOSTI
6. SPREMLJANJE IZVAJANJA STRATEGIJE