Upravni odbor

Člani upravnega odbora ZZDM za obdobje 2017-2021:

izr. prof. dr. Danica Rotar-Pavlič, dr. med., predsednica

prim. doc. dr. Davorina Petek, dr. med., podpredsednica

Klemen Pašić, dr. med., tajnik

asist. Aleksander Stepanovič, dr. med., blagajnik

izr. prof. dr. Marija Petek-Šter, dr. med., referentka za izobraževanje

izr. prof. dr. Zalika Klemenc-Ketiš, dr. med., članica

asist. mag. Rajko Vajd, dr. med., član

asist. mag. Erika Zelko, dr. med., članica

asist. Vesna Homar, dr. med., članica

doc. dr. Nena Kopčavar Guček, dr. med., članica

doc. dr. Janez Rifel, dr. med., član