Upravni odbor

Člani upravnega odbora ZZDM za obdobje 2021-2025:

prim. asist. dr. Aleksander Stepanović, dr. med., predsednik

prim. doc. dr. Nena Kopčavar Guček, dr. med., podpredsednica

Veronika Vezjak, dr. med., tajnik

Vesna Pekarović Džakulin dr. med., blagajnik

asist. dr. Vesna Homar, dr. med., referentka za izobraževanje

doc. dr. Janez Rifel, dr. med., član

doc.dr. Andrej Kravos, dr.med.

asist. dr. Eva Cedilnik Gorup, dr. med., članica

asist. mag. Rajko Vajd, dr. med., član

asist. Mateja Kokalj Kokot, dr.med.

Žan Trontelj, dr.med.