Vabilo k sodelovanju pri izpolnjevanju ankete o izkušnjah zdravnikov DM z odpustnicami iz internih oddelkov slovenskih bolnišnic

By | 24. 4. 2016

Dragi kolegi, specialisti in specializanti družinske medicine!

Sem specializantka družinske medicine Maruša Arnejšek, dr. med. V okviru Katedre za družinsko medicino pod mentorstvom doc. dr. Davorine Petek dr. med., spec. pripravljam specialistično nalogo z naslovom Izkušnje zdravnikov družinske medicine z odpustnicami iz internih oddelkov slovenskih bolnišnic.

Namen raziskovalne naloge je izvedeti vaša mnenja in regionalne razlike glede vsebine odpustnic in začasnih odpustnic, dodatnih posvetih s specialisti ter o vodenju in spreminjanju terapije bolnikov po odpustih iz bolnišnic.

V raziskovalni nalogi sem se osredotočila na ODPUSTNICE IZ INTERNIH ODDELKOV.

V anketi vas v večini vprašanj sprašujem glede sodelovanja s specialisti interne medicine, ki so zdravili vaše bolnike v bolnišnici zaradi bolezni obtočil označenih v MKB z šiframi od I10 do I99.

Rezultati raziskav lahko doprinesejo k izboljšanju komunikacije in sodelovanja s specialisti interne medicine.

Raziskava je odobrena s strani etične komisije.

Vabim vas, da izpolnite 10 minutno spletno anketo na spletnem naslovu: https://www.1ka.si/a/93214

 

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem.

Maruša Arnejšek