Vasco da Gama

Vasco Da Gama Movement je delovna skupina mladih zdravnikov družinske medicine, ki deluje znotraj Evropskega združenja zdravnikov družinske medicine (WONCA Europe). Zasnovana je bila na prvem evropskem srečanju mladih zdravnikov leta 2004 v Amsterdamu. Razvoj skupine se je nadaljeval v Lizboni leta 2005, kjer so bili postavljeni prvi cilji. Formalen začetek predstavlja konferenca na Kosu istega leta. Delovna skupina je bila ustanovljena z namenom izobraževanja, širjenja idej in obzorja mladih. Omogoča izmenjave v programih Hippokrates, Conference Exchanges in Family Medicine 360°.

Sodelujejo lahko vsi specializanti in specialisti družinske medicine do 5 let po opravljenem specialističnem izpitu.

Znotraj skupine deluje upravno telo Europe Council, v katerem ima vsaka država članica svojega predstavnika. Izvršno telo predstavlja Executive Group, sestavljeno iz predstavnikov različnih tematskih skupin, ki skrbijo za izmenjave, izobraževanje, raziskave ter podobo združenja.

Vsako leto VdGM organizira forum mladih zdravnikov družinske medicine in prekonferenco, ki se odvija 2 dni pred evropsko konferenco WONCA.

Sekcija mladih zdravnikov družinske medicine (SMZDM) s svojimi predstavniki v VdGM sodeluje že od začetka.

Trenutni slovenski predstavnik v VdGM je Klemen Pašić, dr. med.

Več informacij na: http://vdgm.woncaeurope.org/