WONCA Europe

Evropsko združenje zdravnikov družinske medicine (European Society of general practice / family medicine) ESGP/FM) oz. WONCA Europe je ena od regionalnih organizacij Svetovnega združenja zdravnikov družinske medicine oz. The World Organization of National Colleges, Academies and Academic Associations of General Practitioners/Family Physicians – (WONCA), ustanovljena 1972. WONCA Europe je bila ustanovljena 1995 z združitvijo predhodnega Združenja zdravnikov družinske medicine tj. SIMG, Societas Internationalis de Medicinae Generalis, ustanovljenega 1959, Evropskega združenja učiteljev v družinski medicini oz. The European Academy of Teachers in General Practice and Family Medicine (EURACT), ustanovljenega leta 1992 iz predhodnih gibanj I. in II. Lewenhorst skupine, Evropskega združenja za kakovost in varnost v družinski medicini oz. European Society for Quality and Safety in General Practice / Family Medicine (EQuiP) in Evropske mreže raziskoalcev v družinski medicini oz. The European General Practice Research Network (EGPRN), s svojimi začetki leta 1971.

V WONCA Europe se združujejo strokovna in znastvena združenja družinske medicine iz držav, ki jih pokriva Evropski urad Svetovne zdravstevne organizacije. Slovenija je članica od leta 1995.

2003 smo v Ljubljani organizirali kongres WONCA Europe.

Od 2004 do 2010 je bil predsednik WONCA Europe prof. dr. Igor Švab, dr. med., višji svetnik.

Od 2013 dalje je prof. dr. Janko Kersnik, dr. med., sekretar WONCA Europe.

Od 2004 dalje v Ljubljani, tj. Zavod za razvoj družinske medicine (nekaj časa tudi Katedra za družinsko medicino MF Ljubljana), gostimo sekretariat WONCA Europe.