Zadnja navodila za obravnavo bolnikov s sumom na okužbo z Ebola virusom

By | 31. 10. 2014

Vse bolj se uveljavlja načelo, da naj se v obravnavo sumljive osebe vključi čim manj ljudi. Zato dajejo vse večji poudarek prvemu kontaktu, ki naj bolnika samo sprašuje in se ga ne dotika. Drugi je epidemiolog, ki po telefonu oceni stanje in tretji člen v verigi so že reševalci in prevoz v bolnišnico. V kratkem:

 

  1. Vodilo je “talk, don’t touch – torej postavi sumljivi osebi vprašanja, na osnovi katerih lahko oceniš, ali je utemeljen sum, da ima pacient ebolo ali ne. Pri tem se ga ne dotikaš in ga ne pregleduješ, ampak se na ustrezni oddaljenosti samo pogovarjaš. To lahkostoriš na ustrezni oddaljenosti enega metra. Telesnega pregleda ne opraviš. (Gre za bolezen, pri kateri je  ravnanje v nasrpotju z običajno medicinsko logiko, vendar  nujno za varno delo). Merila za postavitev suma so:
    1. Zadnjih 21 dni pred izbruhom znakov bolezni je oseba bila na območju epidemije ebole, to je v državah Sierra Leone, Liberrija ali Givneji

IN

2.  ima naslednje znake bolezni: povišano telesno temperaturo nad 38 stopinj (38,6 in več), glavobol, bruhanje, drisko, bolečine v trebuhu in/ali krvavitve.

 

  1. Če je sum potrjen, oseba prvega kontakta pokliče epidemiologa na OE NIJZ, izven rednega delovnega časa NIJZ pa dežrunega epidemiologa za to regijo, ta pa aktivira reševalno postajo, ki pokriva tisto področje in reševalci opravijo prevoz bolnika na Infekcijsko kliniko. Če zdravstveno stanje bolnika zahteva tudi prisotnost zdravnika, se aktivira tudi zdravnika, če je potreben samo prevoz bolnika, zdravnik ni potreben.

 

  1. Bolnikov, ki so na terenu, oz. doma ne naročamo v ambulanto, in jih ne vozimo v ambulante na pregled ali preiskave, temveč ukrepamo po korakih 1 in 2.

Tukaj si lahko ogledate navodila NIJZ za zdravnike in navodila Svetovne zdravstvene organizacije za obravnavo bolnika s sumom na Ebola virusno bolezen.

Ministrstvo za zdravje je 7. 11. 2014 izdalo krovni načrt za ukrepanje v primeru bolnika s sumom na ebolo.

Posodobljeno 7. 11. 2014.