Zborniki strokovnih srečanj

KOKALJEVI DNEVI

II. Kokaljevi dnevi 2001

III. Kokaljevi dnevi 2003

IV. Kokaljevi dnevi 2004

V. Kokaljevi dnevi 2005

VI. Kokaljevi dnevi 2006

VII. Kokaljevi dnevi 2007

VIII. Kokaljevi dnevi 2008

IX. Kokaljevi_dnevi 2009

X. Kokaljevi dnevi 2010

XI. Kokaljevi dnevi 2011

XII. Kokaljevi dnevi 2012

XIII. Kokaljevi dnevi 2013

XIV. Kokaljevi dnevi 2014

XVI. Kokaljevi dnevi 2016

XVII. Kokaljevi dnevi 2017

 

FAJDIGOVI DNEVI

IV. Fajdigovi dnevi 2002

V. Fajdigovi dnevi 2003

VI. Fajdigovi dnevi 2004

VII. Fajdigovi dnevi 2005

VIII. Fajdigovi dnevi 2006

IX. Fajdigovi dnevi 2007

X. Fajdigovi dnevi 2008

XI. Fajdigovi_dnevi 2009

XII. Fajdigovi dnevi 2010

XIII. Fajdigovi dnevi 2011

XIV. Fajdigovi dnevi 2012

XV. Fajdigovi dnevi 2013

XVI. Fajdigovi dnevi 2014

XVII. Fajdigovi dnevi 2015

 

MARIBORSKI KONGRES

VI. Mariborski kongres 2010

VII. Mariborski kongres 2012

VIII. Mariborski kongres 2014

 

ZADRAVČEVI DNEVI

I. Zadravčevi dnevi 2008

II. Zadravčevi dnevi 2009

III. Zadravčevi dnevi 2010

IV. Zadravčevi dnevi 2011

V. Zadravčevi dnevi 2012

VI. Zadravčevi dnevi 2013

VII. Zadravčevi dnevi 2014

VIII. Zadravčevi dnevi 2015 -zbornik

(predavanja: Etične dileme zdravnika NMP – Iztok Tomazin; Mesto hišnega obiska pri delu zdravnika družinske medicine – Janko Kersnik; Mrliški ogled – Peter Kadiš; Na stičišču svetov – paliativa in urgenca – Stanislav  Malačič; Paliativni tim v SB MS – Maja  Šaruga )

X. Zadravčevi dnevi 2017

MAJHNOV DAN

2. Majhnov dan