ZDRAVNIK LETA 2015

By | 5. 3. 2016

Združenje zdravnikov družinske medicine je na na podlagi glasovanja upravnega odbora skledilo, da priznanje Specialist družinske medicine za leto 2015 prejmeta: Mojca Sušin Pibernik in Igor Muževič.

Kolegica Mojca Sušin Pibernik je vodja službe NMP pri ZD Brežice od leta 2009. Hkrati je izbrana družinska zdravnica za 1900   občanov Brežic.  Ves čas svojega dela se  močno prizadeva za  ureditev razmer v nujni medicinski pomoči in posledično tudi  rednega dela  družinskih zdravnikov  v občini Brežice. Od samega začetka begunske krize v Sloveniji – septembra 2015, sodeluje pri organizaciji in izvajanju zdravstvene oskrbe beguncev. Občina Brežice bila namreč v Sloveniji daleč najbolj izpostavljena pritisku z dnevnim pretokom tudi do 12000 migrantov. Kolegico Mojco Sušin Pibernik je mogoče možno opisati tudi z njenim podpisom na elektronski pošti, namreč s Konfucijevim rekom: »Največja strahopetnost je, če veš, kaj je prav in tega ne narediš.« Mojca Sušin Pibernik je borka za »vse kar je prav«.

Kolega Igor Muževič je z ustanovitvijo sindikata Praktik.um bistveno doprinesel k medijski prepoznavnosti družinske medicine. Dosegel je, da so probleme družinske medicine, ki smo jih vsi dobro poznali, začeli resno obravnavati tudi tisti, ki odločajo v zdravstvu, ob tem pa je ves čas zagovarjal strokovne argumente za njihovo reševanje. V relativno kratkem času je sindikat Praktik.um postal pomemben in legitimen sogovornik zdravstvenih oblasti. S tem je bila izpolnjena pomembna praznina, ki jo je do tedaj imela naša stroka. Vedno je tudi zagovarjal humanistični vidik družinske medicine in poudarjal, da je pomen naše stroke in sindikata v tem, da zagotavljamo boljšo  skrb za bolnike. Na ta način ni ob upravičeni borbi za boljši položaj stroke družinske medicine nikoli zagovarjal reševanja problemov naše stroke na ramenih bolnikov.