UČNE DELAVNICE

Opis srečanj

Srečanje je namenjeno sedanjim in bodočim mentorjem študentov in specializantov v družinski medicini. Namen delavnice je udeležencem pomagati pridobiti znanje in veščine, s katerimi bodo znali strokovno pravilno in v bolnika usmerjeno obravnavati dignostično negotovost v družinski medicini.

DELAVNICE ZA MENTORJE V DRUŽINSKI MEDICINI

Opis srečanja: Gre za že tradicionalno srečanje, namenjeno mentorjem v družinski medicini. Učne delavnice sledijo mednarodnemu tečaju na Bledu, tako, da obravnavamo temo, ki smo jo obravnavali na mednarodni delavnici. Srečanje poteka kot serija štirih učnih delavnic, ki potekajo na štirih različnih lokacijah, v zadnjih letih so to: Zreče, Ljubljana, Strunjan in Moravske toplice. Ob učnih delavnicah izdamo tudi učno gradivo, ki obsega ključne teme z obravnavanega področja.

ORGANIZATOR

Združenje zdravnikov družinske medicine in Zavod za razvoj družinske medicine.

KOTIZACIJA

Kotizacije za mentorje družinske medicine ni. Udeleženci bodo na srečanju prejeli zbornik, ki bo obravnaval omenjene teme.

Delavnice

Cilji

DELAVNICE ZA MENTORJE SPECIALIZANTOM DRUŽINSKE MEDICINE

Srečanje je namenjeno mentorjem specializantom v družinski medicini in ga pripravljamo skupaj z Zdravniško zbornico Slovenije. Namen srečanja je mentorje seznaniti z novostmi v vsebini in poteku specializacije in jih seznaniti z metodo poučevanja in/ali ocenjevanja, ki jo bodo uporabili pri vodenju specializanta. Mentorji se srečajo s predstavniki Zbornice in nacionalnim koordinatorjem specializacije in imajo možnost, da rešujejo konkretne probleme v povezavi s specializacijo iz družinske medicine.

ORGANIZATOR

Združenje zdravnikov družinske medicine in Zavod za razvoj družinske medicine.

KOTIZACIJA

Kotizacije za mentorje družinske medicine ni. Udeleženci bodo na srečanju prejeli zbornik, ki bo obravnaval omenjene teme.

Strokovni odbor

Organizacijski odbor

Janko Kersnik EURACT tečaj na Bledu

Janko Kersnik EURACT tečaj učiteljev družinske medicine na Bledu je vodilni evropski tečaj učiteljev družinske medicine. Namenjen je izkušenim in manj izkušenim učiteljem, mentorjem in tistim, ki jih mentorstvo ali poučevanje zanima.
Tečaj vsako leto obravnava aktualno, praviloma ne-klinično temo, ki je za zdravnika družinske medicine pomembna, vendar še ni bila sistematično obdelana in predstavljena strokovni javnosti. Od leta 2020 tečaj poteka hibridno – v živo in prek spleta. Tečaj je odlično povezan z lokalno skupnostjo in zdravstvenim domom Bled, ki udeležencem omogoči tudi izkušnjo hišnega obiska. Na koncu tečaja vsaka skupina pripravi končni izdelek – podrobno izdelan učni modul na letno temo tečaja.
Družabni program je vsako leto drugačen in bogat ter dopolnjuje strokovni del, hkrati pa omogoča izmenjavo izkušenj in mnenj med udeleženci, ki prihajajo iz različnih okolij. Tečaj je sestavljen iz predavanj in dela v majhnih skupinah.
Po tečaju izide zbornik s prispevki na letno temo. Temo se obravnava še na štirih učnih delavnicah za mentorje družinske medicine v Sloveniji in na učnih delavnicah v tujini.

Podporniki tečaja

ZZDM – Združenje zdravnikov družinske medicine
ZRDM – Zavod za razvoj družinske medicine
EURACT – Evropska akademija učiteljev družinske medicine
Katedra za družinsko medicino UL MF.

Kotizacija

Kotizacijo za mentorje družinske medicine v Sloveniji krijeta ZZDM in ZRDM.

Video utrinki

Vodja tečaja

Programska vodja tečaja

Organizacijski odbor

Predavatelji in vodje skupin

Vodja spletne skupine

POMLADANSKA DELAVNICA: VODENJE KRONIČNEGA BOLNIKA

Gre za sedaj že več let potekajočo delavnico namenjeno obravnavi štirih tem s področja vodenja kroničnega bolnika. Srečanje je zasnovano tako, da teoretičnemu delu sledijo delavnice, kjer s pomočjo primerov utrdimo pridobljeno znanje o vodenju kronične bolezni. Interaktivno sodelovanje med zdravniki družinske medicine in kliničnimi specialisti omogoča reševanje dilem, s katerimi se srečujemo pri vodenj kroničnih bolnikov.

Gre za srečanje, ki je podprto s strani farmacevtskega sponzorja, ki sodeluje pri izbiri tem, ne pa pri vsebini srečanja.
ORGANIZATOR

Združenje zdravnikov družinske medicine in Zavod za razvoj družinske medicine.

KOTIZACIJA

Kotizacije za mentorje družinske medicine ni. Udeleženci bodo na srečanju prejeli zbornik, ki bo obravnaval omenjene teme.

Strokovni odbor

Organizacijski odbor

UČNA DELAVNICA ZA MENTORJE DRUŽINSKE MEDICINE KDM MB

Gre za več let potekajočo učno delavnico, ki jo organizira Katedra za DM MF MB, v sodelovanju z ZRDM in ZZDM SZD. Namenjena je predvsem mentorjem, ki sodelujejo z mariborsko MF, seveda pa tudi drugim mentorjem. Na delavnici obravnavamo aktualne teme s področja dodiplomskega izobraževanja študentov medicine.

ORGANIZATOR

Združenje zdravnikov družinske medicine in Zavod za razvoj družinske medicine.

KOTIZACIJA

Kotizacije za mentorje družinske medicine ni. Udeleženci bodo na srečanju prejeli zbornik, ki bo obravnaval omenjene teme.

Strokovni odbor

Organizacijski odbor

Polno ime Združenja se glasi: Slovensko zdravniško društvo – Združenje zdravnikov družinske medicine Skrajšano ime Združenja se glasi: Združenje zdravnikov družinske medicine SZD

Delavni čas:

Pon – pet: 8:00 – 13:00

Sob – Ned: Zaprto

 

Dunajska c. 162,

1000 Ljubljana