O Združenju zdravnikov družinske medicine

Kratek opis organizacije

Polno ime Združenja se glasi: Slovensko zdravniško društvo – Združenje zdravnikov družinske medicine Skrajšano ime Združenja se glasi: Združenje zdravnikov družinske medicine SZD

Za mednarodno sodelovanje se uporablja prevod v angleščino skupaj s slovenskim izvirnikom, tako da se ime glasi: Slovensko zdravniško društvo, Združenje zdravnikov družinske medicine Slovenian Medical Association, Slovenian Family Medicine Society Sedež Združenja je na naslovu: Slovensko zdravniško društvo, Združenje zdravnikov družinske medicine Dunajska 162 SI-1000 LjubljanaSlovenija S pojavom več organizacij na področju družinske medicine smo že 2005 sprejeli tudi Sporazum o sodelovanju na področju družinske medicine v Sloveniji, ki nam omogoča delitev nalog v prizadevanjih za ustrezen položaj družinske medicine v zdravstveni dejavnosti, zdravstveni politiki in medicinskem izobraževanju doma ter po svetu.

s
x

Namen

Splošni namen Namen ustanovitve združenja je prostovoljno, samostojno, strokovno, stanovsko, nestrankarsko, neprofitno združevanje fizičnih oseb, to je prevsem zdravnikov družinske – splošne medicine, ki se združujejo zaradi skupnih interesov, opredeljenih v tem aktu v skladu z določbami zakona o društvih in Statuta SZD. Strokovni namen Strokovni namen ustanovitve določa 16. člen v III. poglavju statuta. Javni interes Združenje deluje v javnem interesu, kar dokazuje s statusom podeljenim krovni organizaciji, to je Slovenskemu zdravniškemu društvu.

Upravni odbor

prim. asist. dr. Aleksander Stepanović, dr. med., predsednik
prim. doc. dr. Nena Kopčavar Guček, dr. med., podpredsednica
asist. Veronika Vezjak, dr. med., tajnik
Vesna Pekarović Džakulin dr. med., blagajnik
asist. dr. Vesna Homar, dr. med., referentka za izobraževanje
prim. prof. dr. Danica Rotar Pavlič, dr. med., članica
doc.dr. Andrej Kravos, dr.med.
asist. dr. Eva Cedilnik Gorup, dr. med., članica
asist. mag. Rajko Vajd, dr. med., član
asist. Mateja Kokalj Kokot, dr.med.
asist. Žan Trontelj, dr.med.

Polno ime Združenja se glasi: Slovensko zdravniško društvo – Združenje zdravnikov družinske medicine Skrajšano ime Združenja se glasi: Združenje zdravnikov družinske medicine SZD

Delavni čas:

Pon – pet: 8:00 – 13:00

Sob – Ned: Zaprto

 

Dunajska c. 162,

1000 Ljubljana