Sklad Janka Kersnika za sofinanciranje doktorskih študijev

Družinska medicina v Sloveniji je v zadnjih dveh desetletjih tudi po zaslugi nekaterih izjemnih posameznikov dosegla strokovni in akademski razvoj ter mednarodno prepoznavnost in si pridobila ugled tako v strokovnih, kot laičnih krogih. Nadaljnji razvoj stroke pa zahteva vlaganje v izobraževanje kolegov, ki bodo v prihodnjih letih in desetletjih prevzeli ključna mesta v stroki. Doktorski študij predstavlja dobro izhodišče za strokovni razvoj, zato sta organizacije s področja družinske medicine (Združenje zdravnikov družinske medicine in Zavod za razvoj družinske medicine) ustanovila sklad, namenjen sofinanciranju doktorskega študija, ki smo ga poimenovali po pokojnem profesorju Janku Kersniku.

Vlogo za sofinanciranje doktorskega študija lahko podajo vsi specializanti in specialisti družinske medicine, ki so redno vpisani na doktorski študij; praviloma doktorski študij biomedicine. Od kandidatov za štipendijo poleg formalnih pogojev pričakujemo, da se bodo aktivno vključiti v pedagoško in raziskovalno delo v okviru kateder in raziskovalnih skupin za družinsko medicine in študij zaključili v šestih letih od vpisa.

Postopek za pridobitev štipendije iz sklada Janka Kersnika

1.

Za 1. leto študija mora kandidat vložiti vlogo za sofinanciranje, kateri priloži: potrdilo o vpisu, kratek življenjepis, bibliografijo in kratek opis doktorske teme.

2.

Za 2. in 3. leto študija mora kandidat vložiti vlogo za sofinanciranje, kateri priloži: potrdilo o vpisu in dosedanje dosežke (članki, udeležbe na strokovnih srečanjih, pedagoško delo, mnenje fakultetnega učitelja o delu itd.).

3.

Kandidat mora zaključiti doktorski študij z zagovorom doktorske naloge v šestih letih.

Dodatne informacije

Za podrobnejše informacije o pridobitvi štipendije iz sklada Janka Kersnika in oddajo vloge se obrnite na gospo Barbaro Toplek: 01 438 69 13, barbara.toplek@mf.uni-lj.si.

Odbor sklada Janka Kersnika:
Marija Petek Šter, Klemen Pašič, Dean Klančič, Aleksander Stepanovič, Marko Kolšek

Vloga za odobritev sredstev iz sklada

Polno ime Združenja se glasi: Slovensko zdravniško društvo – Združenje zdravnikov družinske medicine Skrajšano ime Združenja se glasi: Združenje zdravnikov družinske medicine SZD

Delavni čas:

Pon – pet: 8:00 – 13:00

Sob – Ned: Zaprto

 

Dunajska c. 162,

1000 Ljubljana