Knjige in priročniki

Večjezčni priročnik za lažje sporazumevanje v zdravstvu (2017)

Učenje družinske medicine s pomočjo filmov

Učbenik za študente 4. letnika Osnove družinske medicine

Nujna stanja, 5. izdaja

Priročnik za specializacijo Fizikalna medicina

Priročnik za specializacijo Otroci in mladostniki

Priročnik za specilaizacijo Znastvenoraziskovalno delo

Priročnik za mentorje

Z dokazi podprta medicina – priročnik za specializacijo

Sporazumevanje v družinski medicini

Utemeljitev pomena osnovnega zdravstvenega varstva Primary helath care now more than ever

Slovar romskih zdravstvenih izrazov Sastipe

Priročnik za oblikovanje smernic

Vodnik izboljševanja kakovosti

Kakovost v zdravstvu

Kakovost v sistemu zdravstvenega varstva v RS, SZO 2001

Bolnik v slovenskem zdravstvu

Priročnik o kakovosti v angleščini

Izzivi družinske medicine:

Ivan Illich: Medical Nemesis

The Merck manual

Rural Medical Education Guidebook

Poročilo delovne skupine SZO o varnosti v osnovnem zdravstvu Safer Primary Care: A Global Challenge

 

UČBENIK DRUŽINSKA MEDICINA 2002

Vsebina

1 UVOD 13

Načela družinske medicine ………………………………………………….. 14

Razvoj osnovnega zdravstva v Sloveniji zadnjih 130 l……………… 18

2 NAČELA DRUŽINSKE MEDICINE 29

Teoretične osnove družinske medicine …………………………………. 30

Odločanje v družinski medicini ……………………………………………. 39

Odprto čakanje in odvrnljivo nevarni potek …………………………… 53

Etični problemi …………………………………………………………………… 57

3 DRUŽINA V ZDRAVJU IN BOLEZNI 65

Družina kot sistem in tipi družin ………………………………………….. 66

Družinski ciklus ………………………………………………………………….. 72

Družina in bolezen ………………………………………………………………. 81

Ocenjevanje družine ……………………………………………………………. 86

Družina in kronični bolnik …………………………………………………… 94

Načela paliativne oskrbe v domeni družinskega zdravnika ……… 102

Družina z umirajočim bolnikom …………………………………………… 105

4 NAČELA OBRAVNAVE NAJPOGOSTNEJŠIH SIMPTOMOV 113

Splošni simptomi

Vročina ……………………………………………………………………………….. 114

Utrujenost …………………………………………………………………………… 120

Simptomi s področja prebavil

Obravnava driske …………………………………………………………………. 126

Simptomi s področja dihal

Kašelj ………………………………………………………………………………….. 130

Dispneja ……………………………………………………………………………… 133

Simptomi s področja kože

Kožne bolezni ………………………………………………………………………. 137

Kožni znaki sistemskih bolezni, kožni tumorji,

motnje v pigmentaciji ter bolezni las in nohtov ………………………… 161

Simptomi s področja sečil

Simptomi s področja mokril in spolovil …………………………………… 188

Oseba z motnjami spolnosti ……………………………………………………. 211

Urinska inkontinenca ……………………………………………………………. 220

Simptomi s področja psihiatrije

Anksioznost in panika ……………………………………………………………. 235

Nespečnost …………………………………………………………………………… 238

Bolečina

Glavobol ………………………………………………………………………………. 244

Bolnik z akutno bolečino v križu ……………………………………………… 254

Bolnik z radikulopatijo …………………………………………………………… 264

Simptomi s področja ginekologije

Načrtovanje družine ……………………………………………………………….. 269

Svetovanje neplodnemu paru …………………………………………………….273

Vaginalne in cervikalne okužbe ………………………………………………….278

Nepravilne krvavitve iz maternice ………………………………………………286

Menopavza ……………………………………………………………………………… 290

Posebnosti telesnega razvoja mladostnikov ………………………………….299

Pelvična bolečina pri ženski ………………………………………………………..301

Umetna prekinitev nosečnosti …………………………………………………….305

Minimalno in/ali optimalno nosečnostno in obporodno varstvo …….307

5 NAČELA OBRAVNAVE NAJPOGOSTNEJŠIH BOLEZNI 311

Bolezeni življenjskega sloga

Debelost ……………………………………………………………………………………. 312

Pitje alkohola …………………………………………………………………………….. 322

Uporaba opiatov ………………………………………………………………………….335

Arterijska hipertenzija ………………………………………………………………….348

Sladkorna bolezen ………………………………………………………………………..359

Hiperlipidemije ………………………………………………………………………….. 373

Družina in stres ………………………………………………………………………….. 380

Kronične in degenerativne bolezni

Ishemična bolezen srca ………………………………………………………………….389

Vodenje bolnika po akutnem srčnem infarktu ………………………………… 412

Odkrivanje, vodenje in zdravljenje motenj srčnega ritma ………………….425

Bolezni perifernih arterij ……………………………………………………………… 435

Bolezni venskega sistema …………………………………………………………….. 450

Bolezni limfnega sistema ……………………………………………………………… 463

Bolnik z rakavo boleznijo ……………………………………………………………… 469

Osteoporoza ………………………………………………………………………………… 484

Duševne motnje …………………………………………………………………………… 493

Peptična razjeda …………………………………………………………………………… 502

Depresija ……………………………………………………………………………………… 505

Protin …………………………………………………………………………………………… 512

Samomor in zdravnik družinske medicine ……………………………………….. 515

Akutna stanja

Navadni prehlad ……………………………………………………………………………. 521

Obravnava poškodb ……………………………………………………………………….. 532

6 POSLOVANJE 539

Ekonomsko poslovanje splošne ambulante ……………………………………….. 540

Zasebno delo v splošni medicini ……………………………………………………….. 546

Oprema in urejenost prostorov

Oprema in prostor za delo družinskega zdravnika ………………………………. 550

Čakalnica v družinski medicini ………………………………………………………….. 562

Oprema zdravnika družinske medicine za delo na terenu …………………….. 565

Zdravnikovi sodelavci

Patronažna medicinska sestra v družinski medicini …………………………….. 571

Medicinska sestra v družinski medicini ……………………………………………… 576

Zdravstveni karton ………………………………………………………………………….. 582

Pomen zdravstvenega kartona pri vodenju kroničnega bolnika ……………. 589

Urejanje delovnega časa …………………………………………………………………… 594

Seznam bolnikov …………………………………………………………………………….. 599

7 TEHNIKE DELA V DRUŽINSKI MEDICINI 603

Vsebina in slog dela zdravnika družinske medicine …………………………….. 604

Sporazumevanje

Posvet …………………………………………………………………………………………….. 610

Težavni bolnik in njegov zdravnik ……………………………………………………… 619

Preprečevanje kroničnih nenalezljivih bolezni …………………………………….. 624

Preventiva v predšolskem obdobju …………………………………………………….. 631

Preventivno zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine

na primarni ravni ……………………………………………………………………………… 643

Posebnosti obravnave mladostnika …………………………………………………….. 651

Preventiva na delovnem mestu …………………………………………………………… 655

Preventiva pri starostniku ………………………………………………………………….. 663

Obravnava starostnika ……………………………………………………………………….. 678

Hišni obisk ……………………………………………………………………………………….. 683

Socialni ukrepi zdravnika

Ocenjevanje delazmožnosti ………………………………………………………………… 690

Predlog za zdravniško zdravljenje ……………………………………………………….. 695

Dodatek za pomoč in postrežbo …………………………………………………………… 697

Sodelovanje z drugimi službami

Napotitve k specialistu in v bolnišnico …………………………………………………. 700

Zdravnikovo delo v domu starejših občanov …………………………………………. 705

Oskrba bolnikov zunaj rednega delovnega časa …………………………………….. 709

Nujni primeri v družinski medicini ………………………………………………………. 713

Mrliško ogledna služba in zdravnik splošne/družinske medicine ……………. 718

8 ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI 723

Zagotavljanje in izboljšanje kakovosti ………………………………………………….. 724

Predpisovanje zdravil v družinski medicini …………………………………………… 731

Zadovoljstvo bolnikov …………………………………………………………………………. 741

Obvladovanje napak v medicini …………………………………………………………… 748

9 AKADEMSKA DRUŽINSKA MEDICINA 755

Učenje v družinski medicini …………………………………………………………………. 756

Raziskave v družinski medicini …………………………………………………………….. 765

Splošna medicina v številkah ………………………………………………………………… 772

Strokovne organizacije in združenja ……………………………………………………… 778

Zdravnikova osebnost ………………………………………………………………………….. 782

Stvarno kazalo …………………………………………………………………………………….. 787